Khóa Học "Sống Chung Hoà Bình" (1998)

Khóa Học "Sống Chung Hoà Bình" được tổ chức từ ngày 18-2-1998 tới ngày 22-2-1998 tại Thonon Les Bains, France.

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Sống Chung Hoà Bình"
Phần 1

"Sống Chung Hoà Bình"
Phần 2

"Sống Chung Hoà Bình"
Phần 3

backTrở về trang trước