Khóa Học Quy Thức (1986)

Khóa Học "Quy Thức" từ ngày 9-9-1986 tới ngày 10-9-1986 tại Thiền đường Quy Thức, Amphion, France.

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Khóa Học Quy Thức"
Phần 1

"Khóa Học Quy Thức"
Phần 2

backTrở về trang trước