Khóa Học "Phát Tâm Tu Thiền" (1987)

Khóa Học "Phát Tâm Tu Thiền" từ ngày 14-9-1987 tới ngày 21-9-1987 tại Thiền Viện Nhẫn Hòa, Olympia, Washington, U.S.A..

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 1

"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 2

"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 3


"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 4

"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 5

"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 6


"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 7

"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 8

"Phát Tâm Tu Thiền"
Phần 9

backTrở về trang trước