Khóa Học Kinh A Di Đà (1986)

Khóa Học "Kinh A Di Đà" từ ngày 1-1-1986 tới ngày 10-1-1986 tại Australia.

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Kinh A Di Đà"
Phần 1

"Kinh A Di Đà"
Phần 2

"Kinh A Di Đà"
Phần 3


"Kinh A Di Đà"
Phần 4

"Kinh A Di Đà"
Phần 5

"Kinh A Di Đà"
Phần 6


"Kinh A Di Đà"
Phần 7

"Kinh A Di Đà"
Phần 8

"Kinh A Di Đà"
Phần 9


"Kinh A Di Đà"
Phần 10

"Kinh A Di Đà"
Phần 11

backTrở về trang trước