Khóa Học "Amphion III" (1986)

Khóa Học "Amphion III" được tổ chức từ ngày 30-9-1986 tới ngày 5-10-1986 tại Thiền đường Quy Thức, Amphion, France.

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Khóa Học "Amphion III"
Phần 1

"Khóa Học "Amphion III"
Phần 2

"Khóa Học "Amphion III"
Phần 3


"Khóa Học "Amphion III"
Phần 4

backTrở về trang trước