Khóa Học "Amphion II" (1986)

Khóa Học "Amphion II" được tổ chức từ ngày 19-9-1986 tới ngày 25-9-1986 tại Thiền đường Quy Thức, Amphion, France.

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Khóa Học "Amphion II"
Phần 1

"Khóa Học "Amphion II"
Phần 2

"Khóa Học "Amphion II"
Phần 3


"Khóa Học "Amphion II"
Phần 4

"Khóa Học "Amphion II"
Phần 5

"Khóa Học "Amphion II"
Phần 6


"Khóa Học "Amphion II"
Phần 7

backTrở về trang trước