Giỗ Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
5 tháng 8 âm lịch

(ngày 29 tháng 8 năm 2014)


master Vĩ Kiên

Kính Thưa Toàn Thể Quý Bạn Đạo,

“Uống nước nhớ nguồn” một nền tảng cao quý đối với một xã hội hay một tổ chức luôn luôn coi trọng luân thường đạo đức. Cũng theo truyền thống quý báu này, để tưởng niệm năm thứ ba ngày Đức Thầy ra đi 5 tháng 8 Âm lịch, nhằm ngày 29 tháng 8 Dương lịch năm nay là một ngày lễ quan trọng với tất cả bạn đạo Vô Vi trên thế giới, qua công ơn dậy dỗ và dẫn dắt của Đức Thầy - Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên.

Ngày giỗ Đức Thầy hằng năm, ngoài những hình thức hội hợp lễ nghi, đây cũng là cơ hội gia đình Vô Vi quây quần hội tụ, nêu cao tinh thần “Tôn sư trọng đạo” một lòng tri ân, ghi nhớ công lao hạnh nguyện tu hành của Đức Thầy. Cùng nhau thực hành, tiếp tục duy trì và phát triển những thành quả sáng tạo mà Đức Thầy và Đức Tổ Sư đã để lại.

Nhân dịp ngày giỗ Đức Thầy, chúng con thành kính tri ân Đức Thầy đã phát triển pháp thiền khoa học, thực hành hữu dụng, mang lại lợi ích cho người Việt Nam nói riêng và cho nhân sinh nói chung.

Kính chúc tất cả các bạn đạo Vô Vi gặt hái được nhiều thành quả tu tập nhân dịp ngày Giỗ Đức Thầy.

Nay Kính,
Ban Biên Tập “Tuần Báo Vô Vi”


 

Tuần Báo Vô Vi

new Được phát hành đặc biệt cho các bạn đạo Vô Vi, bao gồm các sinh hoạt, tài liệu tu học và tin tức trong tuần.

Thi Ca của Đức Thầy

new Xin giới thiệu cùng các bạn thi ca của Đức Thầy.